Ankomst
Afrejse
Voksne
Værelser
Historien Bag2017-11-10T10:52:45+00:00

Fra badehotel til kursussted

Helt tilbage i 1919 fik det lille idylliske fiskerleje Rødvig tilført et mondænt badehotel, der med sin beliggenhed bød på det mest pragtfulde udsyn over Faxe Bugt. Det fik navnet Hotel Klinten og blev hurtigt populært blandt især københavnske sommergæster.

Den store bygning var opført i kridtkvadrer fra Stevns Klint og fungerede som badehotel frem til anden verdenskrig. Her blev den annekteret af nazisterne, der benyttede ejendommen som deres stevnske hovedkvarter. Efter krigen fungerede det atter som hotel i fire år, hvor diakon Laurits Nielsen overtog stedet og sammen med sin hustru indrettede et plejehjem for 35 kvindelige patienter under Statens Åndssvageforsorg. Da amterne i 1975 overtog ansvaret for åndssvageforsorgen, sluttede Klintens tid som plejehjem, da patienterne blev overflyttet til en ny institution i Næstved.

Loading...

Bygningen lå øde hen i en kort periode, hvorefter den solgtes til Stevns Kommune for 1,1 million kroner. I kommunalbestyrelsen drøftede man flere gange, hvad ejendommen egentlig kunne anvendes til. Der var ingen oplagte ideer – bortset fra nogle borgere i Rødvig, der ønskede at benytte stedet til et medborgerhus.

Det havde Stevns Kommune ikke noget imod, men de skulle købe den for de 1,1 million kroner kommunen havde givet. Dermed døde den idé.

Herefter stod det gamle badehotel tomt i yderligere et par år, indtil et aktivt socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen, Grethe Jensen, fik den idé, at det kunne være en optimal beliggenhed for en kursusejendom. Og da Grethe Jensen var HK-medarbejder ansat i HK København, præsenterede hun ideen for HK-afdelingens ledelse. Den kom på et kærkomment tidspunkt, da HK København igennem længere tid havde ledt efter en kursusejendom. Der blev indledt forhandlinger med Stevns Kommune som endte med, at HK København i 1979 overtog ejendommen for de førnævnte 1,1 million kroner. Desuden accepterede kommunen, at det gamle badehotel måtte rives ned.

Knopskydning

Grunden hvor den nye smukke bygning, HK Klinten, opførtes, var på 3.500 kvadratmeter. Imidlertid kunne rådgiverne fra starten påpege, at der ville blive knebent med udenomsplads. Derfor lejede HK Klinten et naboareal på 1 tdr. land af Stevns Kommune. Den årlige leje blev fastsat til 10 tdr. byg, men da man ikke i HK København kunne forestille sig, at man skulle til at dyrke korn, blev der i stedet fastsat en leje på 1.700 kroner årligt.

Kursusejendommen HK Klinten stod færdig i foråret 1981 og blev indviet i august samme år. Den bestod af to undervisningslokaler, tre grupperum, bibliotek, forhal, køkken, kontor, en dagligstue, spisesal, 44 værelser (heraf fire handicapværelser), fritidsfaciliteter i kælderetagen med saunaer, kondirum, billard og slyngelstue med musikanlæg, pejs og tv-stue.

Stedet kom rigtig godt fra start og det viste sig hurtigt, at pladsen blev lidt for trang. Derfor erhvervede HK København to sommerhusgrunde, hvor der i 1984/85 blev udvidet med yderligere et undervisningslokale, fire grupperum, et lærerværelse, opholdstue samt kælder til lagerplads og værelser med mere. Denne etape blev indviet 24. februar 1985.

Såvel første som anden etape blev tegnet af Fællestegnestuen i København, der ejedes af de to fremtrædende arkitekter, professor Viggo Møller Jensen og professor Thyge Arnfred.

Næsten som knopskydning kom tredje etape, da HK København i 1990 købte yderligere to nabogrunde. På den ene lå et gammelt hus, som blev revet ned, og på den anden grund lå et nybygget parcelhus opført af det gamle badehotels tidligere ejer. Ved samme lejlighed købtes den jord man hidtil havde lejet af Stevns Kommune. Hermed kom HK København til at råde over i alt 9.000 kvadratmeter.

Den tredje og sidste etape omfatter en forbindelsesgang til den nye bygning, Kreativitetshuset, der blev bygget sammen med det førnævnte nyere parcelhus samt yderligere 10 værelser. Heraf de to som allergivenlige værelser. Dermed råder stedet over 58 værelser. Med denne tilbygning skabtes en særlig konferenceafdeling. Fællestegnestuen var nedlagt, men alligevel påtog Thyge Arnfred sig opgaven, ligesom den rådgivende ingeniør fortsat var Sigurd Brandt, Store Heddinge.

For den investering HK København foretog skabtes en af landets smukkeste kursusejendomme med en lige så smuk beliggenhed. Det er utvivlsomt en del af forklaringen på, at flere end 180.000 kursister og sommergæster har nydt at komme på Konference & Hotel Klinten og at vi 10 gange har været nomineret til årets konferencecenter.